Stawianie balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie plot PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy plot plastikowe na plot i furtkę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane balustrady z plastyku na plot i bramkę sztachetowa jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane balustrady plastykowe na plot i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: